سکانس زیبای فیلم خوب،بد،زشت( ۱۹۶۶)

خوب، بد، زشت(The Good, the Bad, and the Ugly)؛ ساخته ی سرجیو لئونه محصول ۱۹۶۶، با بازی کلینت استیوود؛ درسته که ما استیوود رو با فیلم های وسترنش مثل این فیلم و البته فیلم به خاطر یک مشت دلار و امثال اینها میشناسیم؛ ولی من بیشتر از همه سبک کارگردانی خاص استیوود رو دوست دارم! حالا به موقعش فیلمی ازش میذارم و در مورد این سبک کم نظیر میگم!