پرش تماشایی وال گوژپشت دریا

در این فیلم کوتاه شاهد پرش تماشایی یک وال گوژپشت یا آوازه خوان به بیرون از آب خواهیم بود.//نهنگ اقیانوس

حیواناتوالوال پوزپششت دریاپرش ماهی هافیلم پرش دلفیندلفین

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x