راننده تریلر فراموشکار

317
07 مهر 1394

راننده تریلر انواع اتومبیل را در دو طبقه قسمت بارش حمل می کرد. راننده ظاهرا نوع محموله اش را فراموش کرده بود زیرا در مسرش به زیر یک پل اتومبیل رو پیچید .خب، نتیجه مشخص است! حالا چه جوابی را به صاحبان اتومبیل ها خواهد داد، خودش می داند و خودش// حوادث حادثه خطر هشدار محموله


برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x