تصادف باورنکردنی و عجیب

روبر کنسانی راننده مشهور فرانسوی رقابت های اتومبیلرانی رالی در مسابقه رالی زلین در جمهوری چک کنترل ماشین را از دست داد.در این حادثه خودرو پس از چندین بار معلق زدن در حاشیه جاده متوقف شد.با اینکه اتومبیل سیتروئن DS ۳ R۵ دراین سانحه داغان شد اما کنسانی و راننده همراهش خوشبختانه صحیح و سالم از این حادثه عجیب جان بدر بردند.کنسانی گفت:ما حالمان خوب است