کلیپ آموزش خانه داری : ساخت گل بنفشه با فوم

در این برنامه شیوه درست کردن گل بنفشه با فوم آموزش داده می شود . وسایل مورد نیاز برای درست کردن این گل عبارتند از : رنگ زرد و رنگ روغنی بنفش – فوم سفید و فوم سدر نازک – و سیم و الگویی که از قبل تهیه شده است . ابتدا الگوی رسم شده را بر روی فوم منتقل می کنیم . شکل رسم شده بر روی فوم را برش می زنیم . برگ را هم به همان شیوه روی فوم سدر کشیده و سپس برش می زنیم . اکنون زمان رنگ کردن فوم هاست . با انگشن قسمت پایین فوم برش زده را گرفته و با استفاده از پنبه و حرکت دست به سمت بالای گلبرگ نسبت به رنگ کردن آن اقدام می کنیم . دقت شود که رنگ یک دفعه بر روی فوم مالیده نشود ابتدا باید حتما زهر رنگ را به شیوه ای که نمایش داده می شود گرفت . به همین شیوه قسمت پایین گلبرگ را هم با رنگ زرد رنگ آمیزی می کنیم .حالا با استفاده از اتو گلبرگ را حرارت داده و با استفاده از دست آنرا حالت می دهیم . برای رنگ آمیزی برگ گل هم از ترکیب دو رنگ روغنی سبز و قهوه ای استفاده می کنیم . چنانچه گفته شد رنگ آمیزی از سمت پایین به بالای گلبرگ خواهد بود . دو طرف گلبرگ را به همین شیوه رنگ آمیزی می کنیم . با استفاده از اتو برگ را هم حرارت داده و از قالب برگ برای شکل دادن به آن استفاده می کنیم . قسمت پشت برگ را به چسب آغشته کرده و آنرا به مقداری سیم که قبلاً آماده کرده ایم…