گربه پیشمرگ بچه شد.

دائمیر ، پسربچه ۳ ساله روی کاناپه سالن خواب بود. گلوله ای سرگردان که به سوی منزل آنها شلیک شده بود شیشه پنجره را سوراخ کرد و به سر «اوپی» گربه خانواده اصابت کرد که کنار بچه دراز کشیده بود.گلوله پس از اصابت به سر گربه از شانه اش خارج شده و در فاصله چند سانتیمتری سر دائمیر داخل بالش بچه می شود./دانلود ویدیو جذاب جالب خبری حیوانات جانوران اهلی