کلیپ آموزش خانه داری : ساخت گل با پوست پسته

234
07 مهر 1394

دراین برنامه روش تهیه گل با پوست پسته اموزش داده می شود وسایل مورد نیاز عبارتند از پوست پسته - مقوا - چسب - ابتدا روی مقوا دایره ای ترسیم می کنیم انتهای پوست پسته را چسب زده ودر مرکز کادر قرارمی دهیم وپس از محکم شدن ان پوسته های بعدی را با نظم وترتیب خاص قرار می دهیم هر یک از پوست پسته ها باید با رعایت فا صله مناسب ازهمدیگر چسبیده شود

هنریکلیپآموزشخانه

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x