کلیپ آموزش خانه داری : زعفران تقلبی

رانبها بودن زعفران به عنوان یك ادویه رواج تقلبات در این ادویه را ایجاد كرده است، تقلباتی كه در زعفران امكان پیدا كردن اش است اضافه كردن رنگهای مصنوعی به زعفران است با این روش رنگ زعفران را خوشرنگ تر جلوه می دهند . اضافه كردن وزن زعفران با روش ها ی متفاوت مثل اضافه كردن رطوبت یا موادی مثل ساكاروز یا انواع نمكها ،رنگ كردن خامه ی زعفران با خود زعفران است ، استفاده از گیاهانی كه شبیه زعفران هستند ، رنگ آمیزی می شود با خود زعفران و به عنوان زعفران عرضه می شود مثل ریشك های انتهایی ذرت یا گیاهی به نام گلرنگ . ناصر خسرو مورخ عهد باستان به فروشندگان متقلب كه زعفران بدلی یا در آمیخته با افزودنی های كم بها مانند كاه سخت هشدار داده و آنها را نصیحت كرده است . ما روشی را كه تقریبا كمك كردیم در كشور توسعه پیدا كرد همینطور در سطح استاندارد بین المللی به دلیل اینكه حجم بالایی از صادرات را داشتیم سعی كردیم در سطوح تخصصی وارد این موضوع شویم و روش كروما توگرافی پیشرفته یا tlc را در واقع منجر به تشخیص رنگهای شیمیایی كه غیر مجاز است و استفاده آن در مورد زعفران عمل كنیم و از این راه بتوانیم كالای خود را جا بیندازیم ما روشی داریم به نام آزمایش package by package كه هم مواد اولیه كه از مبدأ مشخص باشد هستند از كدام مزارع هستند یك بار آزمایش…


برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x