کلیپ آموزش خانه داری : روبان دوزی گل بنفشه

روبان بنفش – نخ هم رنگ روبان – سوزن – پارچه برای روبان دوزی ابتدا روبان را 5 سانت علامت می زنیم و سپس با نخ و سوزن شروع به دوخت می کنیم با کوکهای ساده و برای دوخت از عرض شروع می کنیم به دوختن بعد از دوخت عرض 5 سانت طول روبان را می دوزیم و دوباره عرض ان را می دوزیم .و این کار را تا اخر روبان ادامه می دهیم و 5 گلبرگ را اماده می کنیم و در اخر کار نخ را می کشیم و گلبرگهای ما اماده می شود و انتهای روبان را هم می دوزیم و گل اماده شده را روی ساقه ایی که از قبل رو ی پارچه دوختیم می گذاریم و با چند کوک ساده می دوزیم و وسط گل را هم با روبان مشکی گره فرانسوی می زنیم و می دوزیم .