کلیپ آموزش خانه داری : کادو کردن

رای این کار از کاغذ کادوهای ساده یا طرح دار استفاده می کنیم. در ابتدا جعبه را در مرکز کاغد کادو قرار داده و کادو می کنیم. بهتر است ته کاغذ کادو بر گوشه جعبه قرار گیرد، می توانیم از چسب مایع یا نوارچسب برای چسباندن کاغذ کادو استفاده کنیم. از دو رمان پهن و نازک در دو رنگ مختلف که رمان نازک بر روی رمان پهن قرار گرفته و جلوه خاصی به آن می دهد، برای پیچیدن بر روی جعبه استفاده می کنیم. در نهایت همانند بستن بند کفش، رمان ها را گره می زنیم و ته رمان ها را به شکل هشت برش می دهیم