نبرد درگیری دعوا بزهای کوهی نر

هر دو بز کوهی نر بالغ بی اندازه قدرتمند هستند.قدرت آنها برابر است.فصل جفتگیری فرا رسیده است و آنها باید بر سر، قلمرو ، ماده ها و ریاست گله با هم بجنگند.این مساله ای برای بقا در زیستگاه های طبیعی بزهای کوهی است اما این دو بز کوهی در باغ وحش لس آنجلس و در محوطه نگهداری شان به جان هم افتاده اند.جایی که وسعت محدودی دارد و عملا قلمرویی آنچنانی در کار نیست