کلیپ آموزش خانه داری : درباره قارچ

قارچ‌ها نه جانورند و نه گیاه؛ بلکه دسته‌ای جداگانه از یوکاریوت‌ها را تشکیل می‌دهند که برای رشد و تکثیر به ترکیبات آلی جهت اخذ انرژی و کربن نیاز دارند.قارچ در لغت فرس هم معنی با «کارز» آورده شده که تلفظ دیگر رایج در فارسی بود. نام دیگر آن سماروغ بوده‌است. مردم عادی به آن «کلاه دیوان» و «چتر مار» هم می‌گویند.قارچ ها انواع خوراکی نیز دارند. قارچ هایی که در مناطق صحرایی می‌رویند، اغلب خوردنی‌اند. بعضی از قارچ‌ها با تثبیت نیتروژن به گیاهان کمک می‌کنند و بعضی دیگر به دلیل داشتن این ویژگی با گیاهان به طور همزیست زندگی می‌کنند.قارچ های خوراکی از لحاظ نوع تغذیه به دو دستهٔ: تجزیه‌کننده های اولیه و تجزیه‌کننده های ثانویه تقسیم می‌شوند.قارچ‌های سمی متعددی نیز در طبیعت رویش دارند. تغذیه از این قارچ‌ها منجر به بروز علایم متعدد روانی و جسمی تا مرگ می‌گردد.قارچ ها (به خصوص مخمرها) موجب برخی بیماری ها در انسان مانند کچلی مو و ناخن می‌شوند.پرورش قارچ در هر محلی امکان‌پذیر است حتی در منزل می‌توانید اتاقی را بعنوان محل پرورش انتخاب کنید و مقدمات پرورش را در آن اتاق مهیا نمایید. بهترین فصل برای پرورش قارچ در فصول سرد است.