آخر عاقبت زرنگ بازی سقوط درچاله

490
07 مهر 1394

کارگران شهرداری یک شهر روسیه برای مرمت یک خرابی چاله عمیقی در خیابان کنده و در مقابل آن مانعی گذاشته اند تا اتومبیل ها در آن سرنگون نشوند.وسایل نقلیه با احتیاط از کنار چاله عبور میکنند و موجب راه بندان شده است.راننده یک اتومبیل شاسی بلند بدون توجه به مانع هشدار شهرداری می خواهد از سمت راست ماشین هایی که توقف کرده اند سبقت بگیرد.زرنگ بازی این راننده


برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x