قایم باشک از نوعی دیگ

یک پسر بچه در باغ وحش کلمبوس ایالت اوهایو آمریکا با پدر و خواهر کوچکش مقابل محوطه گوریل ها آمده است. پسربچه با یک بچه گوریل از پشت شیشه محافظ دست به بازی قایم باشک می زنند. هر دو کوچولو بی اندازه تفریح می کنند . تفریح این دو به اندازه ای معصومانه و تماشایی است که بیننده هم ناخودآگاه با مشاهده فیلم همراه با آنها از این بازی لذت می برد/بچگانه کودکانه