گوریل مبهوت عکس های سلفی

یک بازدیدکننده با موبایلش از پشت شیشه محافظ محوطه نگهداری گوریل ها از یک گوریل نر پشت نقره ای بی وقفه عکس سلفی می گیرد. واکنش گوریل هنگام مشاهده عکس هایش واقعا تماشایی است. / دانلود ویدیو بامزه جالب خنده دار جذاب دیدنی خوب عالی