آخرین کارخانه تولید نوار کاست درآمریکا

در سال ۲۰۱۴ یک کارخانه به نام نشنال اودیو کمپانی« National Audio Company» به تنهایی بیش از ۱۰ میلیون عدد کاست صوتی تولید کرد.کارخانه( NAC)که آخرین کارخانه تولید نوار کاست در آمریکا است یکی از پیشگامان این صنعت در جهان بوده.با توجه به اینکه هنوز افراد زیادی به شنیدن موزیک از نوارهای کاست علاقه دارند، موجب ادامه حیات این کارخانه و حتی توسعه آن شده