موهایی که معدن شپش است

این زن از چند ماه پیش موهایش به معدن شپش و رشک تبدیل شده است اما به پزشک مراجعه نکرده بود تا اینکه سرانجام ناگزیر شد برای درمان نزد دکتر برود. // دانلود کثیف کثافت تهوع آور چندش شگفت بیماری عجیب غریب پزشک خانم بانو موهای آسیب دیده ( کسی می دونه نام این بیماری چی هست چرا اینجوری شده !؟ )