توقف وسط اتوبان و پیاده شدن از اتومبیل

احتمالا اتومبیل وسط اتوبان خراب شده است اما راننده باید برای پیاده شدن از آن بیشتر احتیاط می کرد. فیلم را با هم ببینیم. / دانلود ویدیو حوادث حادثه عجیب ماشین خودرو تصادف بی احتیاطی بی دقتی خطر هشدار رانندگی