لگد شتر افغان به تفنگدار آمریکا

یک تفنگدار آمریکایی که به افغانستان اعزام شده ظاهرا تاکنون شتر در زندگی اش ندیده بود به حیوان نزدیک شد تا خوب او را ببیند که دید . در ضمن ، او تا آن روز مزه لگد شتر را هم نچشیده بود که آن را هم چشید./ ویدیو جذاب جالب باحال دیدنی تماشایی ایالات متحده usa جنگ آزار داشتن کرم ریختن حیوان آزاری #گلچین #صفاسا کتک خوردن