کمک به سگ ولگرد حیوانات

منبع : جام جم نما: در این فیلم شاهد مردمی خواهید بود که داوطلبانه به سگ هایی که صاحبانشان آنها را رها کرده و سگ های خیابانی کمک می کنند تا زندگی دشوارشان تا اندازه ای راحت تر شود. // تمیز کردن نظافت شستشو هاپو یاری دوستی