فن آوری دریایی ابتکاری در روسیه

منبع : جام جم نما: روس ها مردمی مبتکر هستند و نمی گذارند کارشان لنگ بماند. در این فیلم شاهد یک فن آوری ابتکاری که خواهیم بود که برای حرکت یک شناور در رودخانه ای در روسیه به کار گرفته شده است. / بیل مکانیکی کار عجیب شگفت ویدیو باحال بامزه جالب جذاب دیدنی