تخریب نیروگاه های برق در اسکاتلند

منبع : جام جم نما: در این فیلم بیننده شاهد صحنه هایی از تخریب نیروگاه های قدیمی به وسیله دولت اسکاتلند است که برای نوسازی نیروگاه های برق خود اقدام به آن کرده، خواهد بود./