لذت اولین آب بازی کودک

پدر این کودک فلکه شیر آب را در حیاط منزل باز کرده و کودک از اینکه آب به او پاشیده می شود حس شادی و لذت به او دست می دهد. / خردسال کم سن بازیگوش شیطون بلا