کلیپ آموزش خانه داری : گندم دوزی

خدمت خانم های عزیز این جلسه میخواهیخانه م گندم دوزی را خدمت شما عرض کنیم برای گندم دوزی قرقره ی روتکس طلایی احتیاج داریم که سوزن را با نخ روتکس نخ میکنیم یک گندمی داخلش اول ساقه گندم را ساقه دوزی میکنیم بعد یک گندم و به اندازه 2 الی 3 سانت ما قرقره روتکس طلاییمان را میاوریم خانم های عزیز من الان کامل شده اش را به شما نشان میدهم که خط ها همه ساقه دوزی شده بالای ساقه دوزی گندم دوزی شده با قرقره روتکس اگر شما با ساقه دوزی نقره ای کار میکنید باید قرقره شما نقره ای باشد و اگر ساقه دوزی طلایی باشد قرقره روتکس باید طلایی باشد