کلیپ آموزش خانه داری : پنبه دوزی

پنبه دوزی نیز یکی از رو دوزی های ایرانی است که ریشهٔ عمیقی در هنرهای سنتی ایران دارد و قدیمی ترین مدرکی که پیرامون آن داریم به زمان هخامنشیان مربوط می شود. در دورهٔ اشکانیان وساسانیان نیز این هنر رواج داشته است. حجاری های این دوره گواه بر این مدعاست. در دوره اسلامی تا دورهٔ صفوی این دوخت مانند سایر دوخت ها از رواج نسبی برخوردار بوده و بصورت های مختلف کاربردی تولید و مصرف می شده است؛ اما دورهٔ صفوی دورهٔ اوج این هنر می باشد. آنچه باعث زیبایی لایه دوزی های ایرانی می شود ، برجستگی های نقوش است. زیرا در پنبه دوزی دو لایه ، لایه ای از پنبه خیلی نازک ، واتین و یا موارد مشابه دیگر در بین آستر و رویه قرار می گیرد.