کلیپ آموزش خانه داری : رنده کردن

تا کنون دیده اید که مواد غذایی هنگام رنده کردن به رنده می چسبند و یا در سوراخهای آن گیر می کند که به سختی می توان آنها را جدا کرد. برای رفع این مشکل می توان مقداری روغن زیتون یا روغن مایع به رنده مالید .