کلیپ آموزش خانه داری : گلدان زینتی

وجود هنر و هنرمندی در یکایک ایرانیان هنرمند و خوش ذوق،باعث گشته تا همواره در اطراف ما صنایع و لوازم هنری و دست ساز این مردم هنرجو دیده شود.قطعا وجود یک نفر هنرمند در خانواده، خانه شما رااز این هنرهای زیبا بی نصیب نمی کند.با کمی دقت و حوصله و وقت کافی شما هم می توانید بسته به سلیقه خود طرحهای زیبا را روی یکی از صنایع دستی خود ساخته خود اجرا کنید.