کلیپ آموزش خانه داری : ابریشم دوزی

یکی دیگر از هنرهای اصیل و سنتی ایران ابریشم دوزی می باشد.از آنجایی که این کار بسیار ظریف و لطیف بوده و دستان هنرمند بانوان ایرانی را می طلبد؛لذا بر آن شدیم تا با شروع آموزش ساده اما پربار،بار دیگر این هنر ناب ایرانی را در درون شما زنده کنیم.