کلیپ آموزش خانه داری : سفره آرایی

یکی ازهنرهایی که امروزه در بین خانواده ها رواج یافته است،هنر سفره آرایی و میوه آرایی است.این هنر زمانی که با ذوق و سلیقه بانوان ایرانی همراه گردد حتما دل هر بیننده ای را به ذوق می آورد. چه بسا همین امر سبب افزایش تمایل و رغبت برای خوردن میوه و سبزیجات در افرادی که میل چندانی به این موارد ندارند،گردد.