کلیپ آموزش خانه داری : شال بافتنی

با فرا رسیدن فصل سرما و بارش برف و باران،یکی از وسایلی که مانع از نفوذ بیشترسرما می شود شال بافتنی است.ما در این کلیپ سعی را بر آن داشته ایم تا با یک آموزش کوتاه و مختصر اما مفید،بافتن یک شال را آموزش دهیم؛ تا شما با هنرمندی و سلیقه خود، هدیه ای دلگرم کننده را به خانواده و دوستان خود تقدیم کنید.