کلیپ آموزش خانه داری : از بین بردن لکه های گاز

برای از بین بردن لکه های چربی روی گاز می توان از سرکه استفاده کرد زیرا سرکه از بین برنده چربی است . در این روش ابتدا دستمال را به سرکه آغشته می کنیم سپس بر روی لکه های چربی روی گاز می کشیم به همین سادگی لکه های چربی از بین می رود.