کلیپ آموزش خانه داری : شستن میوه

برای اینکه میوه ها را تمیز بشوییم حتما لازم نیست آنها را با استفاده از مواد شوینده شیمیایی شست بلکه می توان در ظرفی که آنها را می شوییم مقدار کمی جوش شیرین بریزیم این کار باعث می شود تا میوه ها بدون استفاده از مواد شیمیایی مضر ضد عفونی و تمیز شوند.