کلیپ آموزش خانه داری : ربان دوزی

به نام خدا با عرض سلام خدمت بینندگان عزیز در خدمتتان هستیم با آموزش هنر زیبای ربان دوزی اولین کاری که می خواهیم آموزش بدهیم دوخت گل ساده است از ربان سبز به عرض یک یا نیم سانتی متر از حریر یا ساتن استفاده می کنیم ته ربان را گره می زنیم از پارچه عبور می دهیم سپس روی نقشه می گذاریم و سوزن را از روی آن عبور می دهیم و می کشیم تا سر تیزی به ما بدهد دوباره از کنار گلبرگ سوزن را عبور می دهیم و روی گرح قرار می دهیم و سوزن را از آن عبور می دهیم و می کشیم به این ترتیب کار را تا آخر ادامه می دهیم تا برگ ما کامل شود با انتهای سوزن گلبرگ ها را از هم باز می کنیم این نوع دوخت حصیری نام دارد 5 یا 9 کاسبرگ می توانید اضافه کنید حالا دوخت گل را آغاز می کنیم ربان دلخواه را گره می زنیم از پارچه عبور می دهیم روی نقشه گلبرگ قرار می دهیم و از روی روبان سوزن را عبور می دهیم و می کشیم و روبروی آن را هم به این شکل می دوزیم دوخت پایینمان را هم بصورت شلال می دوزیم