کلیپ آموزش خانه داری : تزیین سفال با پارچه

برای تزیین سفال در خانه و زیبا سازی آن با امکانات کم و محدودی می توان خانه را در سال نو زیباتر کرد. برای این کار از تکه پارچه های بی مصرف در خانه متناسب بارنگ سفال می توان بهره برد ابتدا الگوی مورد نظر را روی کاغذ برش داده سپس روی پارچه قرار داده و از روی الگو برش می دهیم در این قسمت از شاولن می توان استفاده کرد شاولن ها را روی پارچه قرارداده و با هویه که از قبل گرم شده روی پارچه طرح های خود را می زنیم سپس دور پارچه آماده شده را چسب زده و روی سفال مورد نظر می چسبانیم تا خشک شود.