کلیپ آموزش خانه داری : از بین بردن لکه ته پارچ

برای از بین لکه ته پارچ می توان از نمک و سرکه استفاده کرد به این صورت که مقداری سرکه و نمک ته پارچ ریخته و به مدت 20 دقیقه بگذاریم تا در همین حالت بماند سپس با استفاده از یک تکه اسفنج پارچ را تمیز کنیم تا به همین راحتی پارچی شفاف و تمیز داشته باشیم