کلیپ آموزش خانه داری : تمیز کردن کفش

برای اینکه کفشها مخصوصا کفشهای چرمی را تمیز کنیم بدون آنکه از واکس استفاده کنیم می توانیم از پوست میوه ها استفاده کنیم به این صورت که میوه های مانند موز یا پرتقال را پوست گرفته و از طرف داخلی پوست آن روی کفش بمالید می بیند که کفش براق می شود بدون آنکه از واکس یا مواد براق کننده استفاده شود.