کلیپ آموزش خانه داری : از بین بردن بوی بد کتری

اگر یک سرویس چای خوری یک مدت بلا استفاده در کابینت بماند خود به خود یک بوی بد می گیرد که حتی با شستن مجدد آن و قرار دادن کتری در کابینت باز هم این بوی بد را خواهد گرفت برای از بین بردن این مشکل تنها کافی است که یک حبه قند درون کتری قرار داده و آن را درون کابینت بگذاریم تا از گرفتن بوی بد کتری جلوگیری شود.