کلیپ آموزش خانه داری : سس مخصوص

وقتی که می خواهیم به سالاد سس مایونز اضافه کنیم برای اینکه سس سفت تر و خوشمزه تر شود می توان به جای ماست ، شیر به آن اضافه کرد .