کلیپ آموزش پزشکی : درمان بار، روی زبان

بعضی افراد روی زبانشان بار میگیرد و مجبور م شوند آن را از روی زبانشان پاك كنند.راه حل آن را بفرمایید.این افراد مواد نشاسته ای زیاد می خورند مثل برنج ، ماكارونی ،سیب زمینی ،كوكو سیب زمینی و التهابات زبانشان زیاد می شود و یا سبزیجات و موه جات كم می خورند .گاهی بی اشتهایی التهابی میگیرند.گاهی فضای دهانشان مز ه ی تلخ می دهد . گاهی زبان ، بار می گیرد و كبره مبندد و مایل به رنگ زرد یا پر رنگ تر است. این افراد باید در برنامه غذایی خود این مواد غذایی را قرار دهند: سبزی ، كاهو بدون سسفبین ناهار وشام یك عدد پرتقال شیرین و یا یك لیمو شیرین بخورند . از نظر ظاهر دو چیز خیلی فایده دارد : 1-آب انار گس ا می خوش یا رب انار می خوش ،آفت دهان درگرم مزاجان از بین می رود .2- محلول آب سركه طبیعی دو قاشق چایخوری و یا یك قاشق غذا خوری را قرقره كنند .نقشلبنیات در این زمینه چیست ؟لبنیات خوب اس به شرطی كه فرد پر تحرك باشد و بیماری زمنه ای مثل چربی خون و مثل ان را نداشته باشد .میتواند ماست و دوغ را شرین و پر چرب بخورد اما اگر اضافه وزن دارد و كم تحرك است و یا بیماری های متبولیكی دارد مثل قند خون فچربی خون یا انزیمهای كبدی اش بالارفته ماست و دوغ و كشك و چرب نباید بخورند.اما میتوانند ماست و دوغ شیرین كم چرب بخورند. معمولا دچار استخوان درد هم می شوند…