کلیپ آموزش پزشکی : عوارض داروهای تقویت حافظه

آیا واقعاً دارویی برای افزایش حافظه وجود دارد؟ آیا دارویی را می‌توان یافت كه با خوردن آن بتوان در یك شب چند كتاب درسی را حفظ كرد و فردا صبح امتحان داد؟ خبر تولید چنین دارویی تا به ‌حال در مدارك علمی معتبر گزارش نشده است، ولی برخی از دانشجویان باچنین توهمی پای در راهی می‌گذارند كه به اعتیاد آنها ختم می‌شود. هر كس كه در سال‌های اخیر دانشگاه را تجربه كرده باشد از بهترین روش پاس كردن درس‌ها خبر دارد. براساس این روش اگر كسی در تمام طول نیم‌سال تحصیلی در كلاس‌ها شركت نكرده و لای یكی از كتاب‌ها را هم باز نكرده باشد با فتوكپی گرفتن از جزوه‌ دوستان و حفظ كردن آن در طول شب امتحان می‌تواند با موفقیت درس مورد نظر را پاس كند. از این جهت آنان كه حافظه كوتاه مدت قوی‌تری داشته باشند و بتوانند مفاهیم درسی را برای یك شبانه‌روز در خاطر نگه دارند موفق‌تر خواهند بود. Methyl Phenidate با فرمول شیمیایی C14 H19 NO2 در سال 1954 معرفی شد. این دارو در ابتدا «نوآرتیس» نام داشت ولی از 1960 با رواج آن به «ریتالین» تغییر نام داد. كاربرد اصلی این دارو مربوط به درمان كودكان بیش فعال (ADHA) است. این كودكان دچار مشكل عدم تمركز هستند و نمی‌توانند بیش از چند ثانیه به موضوع مشخصی فكر كنند. تجویز ریتالین توسط پزشك متخصص باعث می‌شود تا 75 درصد این كودكان…