موزیک ویدیو به من نگو شهید از حمید صفت

اولین کار ویدیویی حمید صفت برای شهدا , این ویدیو دارای کیفیت مناسبی نیست