کلیپ آموزش فناوری های نوین : دستگاه تولید ذرات نانو

دانش آموزان نخبه مقطع متوسطه بخش گندمان، حشمت اله زمانی، علی عظیمی، مهدی عظمی (فرزند ناصر) و مهدی عظیمی (فرزند حیات قلی) به سرپرستی مرتضی رسولیان دانشجوی دکترای رشته مهندسی پزشکی برای ساخت این دستگاه، از دی ماه پارسال به مدت سه ماه، 6 میلیون ریال هزینه کرده اند. بیژن بختیاری افزود: این دستگاه به روش اسپری (Spray Drier) هر نوع مایعی را تبخیر و به ذرات پودر مانند تبدیل می کند که به صورت پلیمر و پودر در صنایع پزشکی، داروسازی، مهندسی و صنایعی که به مواد اولیه پودر مانند نیاز دارند، به کار می رود. : فناوری تولید دستگاه ذره نانو به روش رسوب گذاری، قبلا تنها در انحصار کشور امریکا بوده است. بختیاری با بیان اینکه مرحله آزمایشگاهی این طرح با موفقیت اجرا شده و نمونه های آن مورد تایید مراجع علمی از جمله دانشگاه امیر کبیر قرار گرفته است و این ابتکار در مراحل ثبت است