موزیک ویدیو End Of Line ار حمید صفت

دومین کار وبدبوی حمید صفت که بعد از موزیک ویدیو نگو شهید تهیه شد که دارای کیفت بالایی نسبت به نگو شهید هستش.