کلیپ آموزش فناوری های نوین : مالچ سلولوزی

پژوهشگر استان ماده پلیمری زیست تخریب پذیری را عرضه کرد که با پاشش آن در منطقه علاوه بر تثبیت خاک موجب افزایش تنوع زیستی می شود.پروین برادران قهفرخی با بیان اینکه این ماده با عنوان مالچ پلیمر سلولزی نانوسلوفید، تولید شد، گفت: مالچ تولید شده یک نوع مالچ زیست تخریب پذیر پلیمری نانو سلوفید است که برای کنترل کانون‌های بحرانی بیابانی، ماسه‌های روان و ریزگردها استفاده می‌شود و جایگزین مناسبی برای مالچ‌های نفتی به شمار می‌رود.مجری طرح، پایلوت این طرح را در منطقه "ریگ بلند" کاشان ذکر کرد و گفت: در پاشش‌های 3، 6، 9 و 12 ماهه که تحت نظارت مرکز تحقیقات بیابان زدایی انجام شد تاییدیه‌های ارزیابی فنی گرفته و موفقیت طرح به صورت مکتوب اعلام شد.برادران به جزئیات پلیمر زیست تخریب پذیر تولید شده برای مهار ریزگردها اشاره کرد و گفت: مواد این طرح بر خلاف طرح‌های مشابه وارداتی نیست بلکه از مواد سلولزی گرفته شده از طبیعت ساخته شد و این قابلیت را دارد که در محل بیابان تولید تا هزینه‌های حمل و نقل حذف شود.برادران مقاومت در برابر نور خوشید را از دیگر مزایای مالچ پلیمری نام برد و گفت: به دلیل مقاومت پلیمر زیست تخریب پذیر تولید شده، این مالچ تنها یک بار برای همیشه در منطقه پاشیده می‌شود.