کلیپ آموزش فناوری های نوین : ساخت انیمیشن

کلا می توان مراحل ساخت یک فیلم انیمیشن را در هفت مرحله زیر خلاصه نمود که در ادامه به توضیح هر یک می پردازم : Modeling - Texturing - Animating - Lighting - Dynamic - Rendering - Compositing گام اول : Modeling بر اساس فیلمنامه «لی اوت»(Layout) را ترسیم کنید که به صورت طراحی دستی پروژه و در واقع مصورسازی فیلمنامه با استفاده از هرم ، مکعب ، کره و سایر اشکال هندسی اولیه (primitives) می باشد . تا جای ممکن سعی کنید که طرح اولیه شما شامل زمانبندی صحیح،حرکات دوربین و حرکات کلی صحنه باشد . تا جایی که امکان دارد سعی کنید که طرح اولیه شما متناسب با صحنه باشد. حال به مدل پردازی می رسیم که شامل مدل سازی و استخوانبندی می باشد . لیست شخصیت ها و اشیای فیلم را تهیه و جزییات آن را یادداشت کنید . دو مرحله مهم در این گام را بر روی اشیا و اشخاص فیلمتان اعمال و آن ها را به صورت مجزا تهیه نمایید : مرحله اول : مدل سازی که یک مدل سه بعدی از اشیا و اشخاص را بر اساس لی اوت تهیه شده تهیه نمایید . هنگام مدل سازی می توانید مدل ها را بر اساس مدل های از پیش طراحی شده ایجاد کنید . مدل ها از قبل با دست و یا با استفاده از انواع بسیاری از ابزارهای موجود مانند Super Sculpay طراحی می شوند . مدل ساز باید سعی کند بر تعداد اضلاع چند ضلعی ها دقت کافی مبذول داشته باشد و صحنه را طوری تنظیم کند که قابل اداره کردن باشد…