موزیک ویدیو هیس معلومه کجای ار حمید صفت

یکی از بهترین کارهای حمید صفت که با محسن بازرگان هم خوانی شده" هیس معلومه کجای" هستش
Arange BY Griffin