کلیپ آموزش فناوری های نوین : لوسیون کرم خاکی

عضو هیات علمی گروه زیست شناسی دانشگاه شهرکرد موفق به ساخت یک ترکیب دارویی از عصاره بدن کرم خاکی شد که زخم های معمولی و زخم های دیابتی با این دارو ترمیم می شود. مهران عربیˈ عضو هیأت علمی گروه زیست شناسی دانشگاه شهرکرد موفق به ساخت این دارو شده است. این پژوهشگر دانشگاه شهرکرد نیز در خصوص این دارو گفت:با استفاده از عصاره بدن کرم خاکی ترکیب دارویی ساخته شده است که در ترمیم زخم ها کاربرد دارد. وی با بیان اینکه ترمیم و درمان زخم های سطحی فرآیندی زمانبر و وابسته به عواملی نظیر سن بیمار، سلامت عمومی، تغذیه و نحوه درمان است، افزود:این ترکیب دارویی با بهبود فرآیندهای سلولی و مولکولی پوست در مواقع قطع اتصال بین سلولی و ایجاد زخم، درمان آن را سرعت می بخشد. عضو هیات علمی گروه زیست شناسی دانشگاه شهرکرد با بیان تأثیر این دارو در درمان زخم های سطحی، گفت:امید است در آینده ای نزدیک با انجام بررسی های بیشتر و انجام مراحل کلینیکی و پزشکی، نتایج حاصل به انسان نیز تعمیم یافته و خدمت ارزنده ای به جوامع بشری و پزشکی ارائه شود. عربی تصریح کرد: کم هزینه بودن فرایند استخراج و اثربخشی مطلوب در درمان زخم های معمولی و زخم های دیابتی از ویژگی های این دارو است. به گفته این پژوهشگر، این ترکیب دارویی با شماره 83058 در اداره کل ثبت اختراعات…