کلیپ آموزش فناوری های نوین : شناور هوشمند

مهمترین قسمت طراحی شناور هوشمند، انتخاب نوع شناور است كه با توجه به عوامل مهم سرعت، مانوردهی و بازدهی بالا، قایق بر مبنای شناور دوبدنه طراحی میشود. جنس بدنه شناور از مقایسه بین جنسهای مختلف و با توجه به فاكتورهای مهم استحكام و داشتن وزن كم، از مواد كامپوزیتی با الیاف شیشه میباشد. ابعاد شناور با در نظر گرفتن حداكثر وزن قابل تحمل، پایداری شناور، جانمایی تجهیزات مكانیكی و الكترونیكی و حمل بار تعیین گردیده است. از دیگر مشخصه های مربوط به بدنه شناور، خطوط بدنه تعبیه شده در كف شناور است، كه باعث افزایش سرعت، كاهش اصطكاك و نیروی درگ در شناور میشوند. محاسبات هیدرواستاتیكی و هیدرودینامیكی شناور را توسط نرم افزارهای تحلیلی مكسسرف انجام دادیم . این شناور هم به صورت كنترل از راه دور و هم هوشمند عمل كند، سامانه هوشمند شناور مبتنی بر چند میكروكنترلر است كه اطلاعات را از حسگرها دریافت كرده و به یك میكروكنترلر مركزی منتقل نموده و سپس با استفاده از الگوریتم مربوطه دستورات لازم را اجرا می نماید . سامانه كنترل هوشمند شناور بر اساس سامانه مكان یابی GPS-INS و استفاده از فیلتر كالمن با تلفیق اطلاعات به روش شبكههای عصبی كار می كند به طوری كه اطلاعات را دریافت نموده و پردازش میكند و با استفاده از سروو موتورها و دو پیشرانه…