کلیپ آموزش فناوری های نوین : انیمیشن نانو چیست؟

در این انیمیشن با زبانه ساده و کودکانه فن آوری نانو را برای مخاطب عام و بخصوص کودکان توضیح داده می شود.