کلیپ آموزش قوانین و مقررات : اصل یکصد و چهل و نهم قانون اساسی

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دارای یک مقدمه، چهارده فصل و یکصد و هفتاد و هفت اصل می باشد. موضوع فصل نهم: قوه مجریه /مبحث دوم – ارتش و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی / اصل یکصد و چهل و نهم: ترفیع درجه نظامیان و سلب آن به موجب قانون است.